Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum ungdomsskole
Vikingveien 7
3274 LARVIK
Org.nr 974584700
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 433
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no