Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum ungdomsskole
Vikingveien 7
3274 LARVIK
Org.nr 974584700
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hedrum ungdomsskole 31,3 32,1 31,3 31,7 31,1
Larvik kommune 5,7 9,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Hedrum ungdomsskole 10,9 10,7 11,4 11,8 11,5
Larvik kommune 8,3 7,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hedrum ungdomsskole 2 2 3 4 4
Larvik kommune 1 1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hedrum ungdomsskole 150,5 134,7 98,2 78,2 80,8
Larvik kommune 53,7 68,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hedrum ungdomsskole 6,4 7,0 10,4 13,7 12,9
Larvik kommune 14,3 9,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hedrum ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Larvik kommune 10,1 9,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hedrum ungdomsskole 14,6 14,7 15,4 16,0 15,5
Larvik kommune 6,4 6,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hedrum ungdomsskole 16,8 16,6 16,8 17,6 17,1
Larvik kommune 10,7 9,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hedrum ungdomsskole 0,0 0,0
Larvik kommune 10,8 11,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hedrum ungdomsskole 0,0 0,0
Larvik kommune 13,7 11,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hedrum ungdomsskole 17,6 17,1
Larvik kommune 7,8 6,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hedrum ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0
Larvik kommune 40,4 71,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Hedrum ungdomsskole 18 074 18 502 18 392 18 848 18 433
Larvik kommune 3 791 5 549
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Hedrum ungdomsskole 60 61 58 55 57
Larvik kommune 86 91
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no