Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum ungdomsskole
Vikingveien 7
3274 LARVIK
Org.nr 974584700
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 31,3 32,1 31,3 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,9 10,7 11,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0 150,5 134,7 98,2 78,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 6,4 7,0 10,4 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 14,6 14,7 15,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,8 16,6 16,8 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 072 18 074 18 502 18 392 18 848
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 61 58 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no