Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum ungdomsskole
Vikingveien 7
3274 LARVIK
Org.nr 974584700
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,3 32,1 31,3 31,7 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,7 11,4 11,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,5 134,7 98,2 78,2 80,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 7,0 10,4 13,7 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,7 15,4 16,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,6 16,8 17,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 074 18 502 18 392 18 848 18 433
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 58 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no