Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum ungdomsskole
Vikingveien 7
3274 LARVIK
Org.nr 974584700
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hedrum ungdomsskole 31,3 32,1 31,3 31,7 31,1
Larvik kommune 488,0 476,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Hedrum ungdomsskole 10,9 10,7 11,4 11,8 11,5
Larvik kommune 12,3 12,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hedrum ungdomsskole 2 2 3 4 4
Larvik kommune 83 86
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hedrum ungdomsskole 150,5 134,7 98,2 78,2 80,8
Larvik kommune 64,8 62,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hedrum ungdomsskole 6,4 7,0 10,4 13,7 12,9
Larvik kommune 17,0 18,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hedrum ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Larvik kommune 13,3 13,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hedrum ungdomsskole 14,6 14,7 15,4 16,0 15,5
Larvik kommune 13,9 14,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hedrum ungdomsskole 16,8 16,6 16,8 17,6 17,1
Larvik kommune 17,7 17,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hedrum ungdomsskole 0,0 0,0
Larvik kommune 16,5 15,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hedrum ungdomsskole 0,0 0,0
Larvik kommune 19,0 19,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hedrum ungdomsskole 17,6 17,1
Larvik kommune 18,0 18,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hedrum ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0
Larvik kommune 97,5 98,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Hedrum ungdomsskole 18 074 18 502 18 392 18 848 18 433
Larvik kommune 311 380 306 254
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Hedrum ungdomsskole 60 61 58 55 57
Larvik kommune 58 57
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no