Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum barneskole
Rauanveien 491
3270 LARVIK
Org.nr 974584549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 15,9 15,8 15,7 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,9 12,2 11,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,0 71,3 41,8 55,9 71,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 16,8 26,8 19,0 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,8 12,4 11,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,1 21,0 14,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 391 10 190 10 788 10 735 9 364
Undervisningstimer totalt per elev 49 53 61 65 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no