Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 2 197,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 373
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 396 091
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no