Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 108,8 99,5 102,0 107,4 113,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 8,2 8,3 8,7 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 29 30 29 31 32
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,6 24,0 26,2 27,4 28,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,7 30,2 28,8 29,1 28,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,6 10,4 10,3 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,2 8,7 10,5 11,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 14,5 14,6 14,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,7 86,6 87,4 91,3 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 68 717 62 896 65 530 69 761 76 360
Undervisningstimer totalt per elev 100 87 85 81 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no