Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4 2 083,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,3 11,1 11,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 306 329 327 345 341
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,2 64,0 63,8 60,5 60,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 15,8 15,4 16,6 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,4 12,0 12,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,5 13,6 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,1 97,2 97,2 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357 1 319 731
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 64 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no