Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hedmark fylke (utgått) 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8 2 197,7
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Hedmark fylke (utgått) 11,3 11,2 11,0 11,2 11,0
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hedmark fylke (utgått) 336 359 356 376 373
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hedmark fylke (utgått) 65,3 60,6 60,7 57,8 57,6
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hedmark fylke (utgått) 15,4 16,5 16,0 17,2 17,0
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hedmark fylke (utgått) 12,3 12,3 11,9 12,0 11,9
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hedmark fylke (utgått) 13,5 13,3 13,5 14,0 13,8
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hedmark fylke (utgått) 15,5 15,5 15,3 15,7 15,4
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hedmark fylke (utgått) 14,3 13,6
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hedmark fylke (utgått) 15,6 15,6
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hedmark fylke (utgått) 17,9 17,6
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hedmark fylke (utgått) 97,2 96,6 96,8 96,9 98,0
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Hedmark fylke (utgått) 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118 1 396 091
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Hedmark fylke (utgått) 63 64 65 64 65
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no