Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,3 11,2 11,0 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 337 336 359 356 376
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,4 65,3 60,6 60,7 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 15,4 16,5 16,0 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,3 12,3 11,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,5 13,3 13,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,5 15,5 15,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 97,2 96,6 96,8 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 64 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no