Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hedmark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 2 159,4 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,6 11,3 11,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 341 337 336 359 356
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 65,4 65,3 60,6 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 15,8 15,4 16,5 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,5 12,3 12,3 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 14,1 13,5 13,3 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,7 15,5 15,5 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,4 97,2 96,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 347 957 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675
Undervisningstimer totalt per elev 61 61 63 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no