Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedemarken Friskole (privat)
Løkjavegen 75
2345 ÅDALSBRUK
Org.nr 979668066
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Hedemarken Friskole -Ungdom i Oppdrags Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,4 15,6 17,3 19,1 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,9 11,0 10,5 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,2 130,3 116,2 110,7 98,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 7,8 8,2 8,3 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,0 11,8 11,6 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 14,3 13,5 11,9 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 15,5 16,0 15,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 82,1 89,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 384 9 492 10 701 11 942 12 436
Undervisningstimer totalt per elev 66 60 65 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no