Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedemarken Friskole (privat)
Løkjavegen 75
2345 ÅDALSBRUK
Org.nr 979668066
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Hedemarken Friskole -Ungdom i Oppdrags Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 17,4 15,6 17,3 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,8 11,9 11,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,0 108,2 130,3 116,2 110,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 8,4 7,8 8,2 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,1 13,0 11,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 12,2 14,3 13,5 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,0 15,5 16,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,5 85,5 82,1 89,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 887 10 384 9 492 10 701 11 942
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 60 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no