Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heddal ungdomsskole
Rogneståvegen 6
3676 NOTODDEN
Org.nr 975290522
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,4 16,4 14,6 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,3 8,6 9,0 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0 65,7 74,9 70,5 72,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 12,6 10,2 11,4 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 12,4 11,5 12,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 15,5 15,5 14,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 127 9 610 9 490 8 526 8 041
Undervisningstimer totalt per elev 67 71 76 73 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no