Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heddal barneskole
Heddalsvegen 447
3676 NOTODDEN
Org.nr 975278220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 20,0 22,1 21,4 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,8 11,5 12,0 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,6 67,4 77,5 55,1 55,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 17,5 13,5 19,7 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,9 11,6 12,0 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,7 13,2 13,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 035 13 669 14 839 14 359 13 631
Undervisningstimer totalt per elev 61 58 64 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no