Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedalen barne- og ungdomsskole
Hedalsvegen 2100
3528 HEDALEN
Org.nr 974596555
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 12,3 12,1 13,6 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,4 6,5 5,6 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,2 55,0 50,0 30,5 25,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 13,0 12,7 16,4 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,7 7,4 6,6 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 9,8 7,0 5,7 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,9 8,4 9,0 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 95,2 97,1 95,7 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 351 8 370 8 379 8 577 7 847
Undervisningstimer totalt per elev 97 95 109 126 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no