Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedalen barne- og ungdomsskole
Hedalsvegen 2100
3528 HEDALEN
Org.nr 974596555
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 12,1 13,6 12,3 11,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 6,5 5,6 6,5 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 50,0 30,5 25,6 25,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 12,7 16,4 22,8 24,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 7,4 6,6 7,6 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 7,0 5,7 6,8 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 8,4 9,0 11,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 97,1 95,7 91,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 370 8 379 8 577 7 847 7 037
Undervisningstimer totalt per elev 95 109 126 109 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no