Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedalen barne- og ungdomsskole
Hedalsvegen 2100
3528 HEDALEN
Org.nr 974596555
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 13,6 12,3 11,1 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 5,6 6,5 6,9 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 30,5 25,6 25,4 30,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 16,4 22,8 24,4 25,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 6,6 7,6 8,2 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 5,7 6,8 7,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,0 11,5 11,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,7 91,0 100,0 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 379 8 577 7 847 7 037 6 591
Undervisningstimer totalt per elev 109 126 109 102 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no