Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hebekk skole
Sørjordet 7
1423
Org.nr 974593505
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 27,1 30,1 30,6 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 16,9 15,5 15,2 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,5 224,4 211,5 146,4 123,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 6,6 6,4 9,2 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,8 15,8 15,5 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 21,6 21,0 22,7 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 93,3 95,5 92,2 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 17 379 17 680 19 453 20 045 24 021
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 48 49 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no