Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Havøysund skole
Nordregate 15
9690 HAVØYSUND
Org.nr 975279995
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Måsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,7 14,8 14,2 14,9 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,1 7,5 7,3 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,3 67,1 66,4 185,2 110,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 9,5 10,3 3,6 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 7,9 8,2 7,7 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 7,8 8,4 8,5 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 8,9 9,4 8,8 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,2 84,1 94,2 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 970 9 415 9 215 9 874 9 462
Undervisningstimer totalt per elev 95 100 95 99 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no