Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Havlimyra skole
Havliveien 8
4634 KRISTIANSAND S
Org.nr 988110833
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 20,1 21,2 21,1 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,1 11,6 12,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 269,3 274,7 296,0 313,3 211,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,9 3,7 3,5 3,6 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 14,8 15,4 16,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,9 17,7 19,7 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 771 12 148 12 589 12 512 12 725
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 57 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no