Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauso barne- og ungdomsskule
Årekolvegen 9
5777 GRIMO
Org.nr 975281787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ullensvang Herad skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 15,3 13,0 12,8 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 5,8 7,5 7,2 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 66,9 67,7 79,0 118,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 8,1 10,0 8,2 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 6,6 7,6 8,2 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 7,3 10,7 9,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 7,9 10,3 9,8 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,8 93,9 88,1 92,5 71,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 044 9 918 8 153 7 954 7 354
Undervisningstimer totalt per elev 104 119 93 96 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no