Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauso barne- og ungdomsskule
Årekolvegen 9
5777 GRIMO
Org.nr 975281787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ullensvang kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 13,0 12,8 11,7 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 7,5 7,2 8,3 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,9 67,7 79,0 118,9 133,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 10,0 8,2 6,3 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 7,6 8,2 9,0 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 10,7 9,4 11,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 10,3 9,8 12,8 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 88,1 92,5 71,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 918 8 153 7 954 7 354 6 645
Undervisningstimer totalt per elev 119 93 96 84 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no