Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haus skule
Votlavegen 54
5286 HAUS
Org.nr 975286193
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 12,1 12,2 14,2 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,9 11,9 10,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,4 51,4 47,5 60,5 56,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 20,4 21,5 15,2 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,0 11,9 10,9 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 13,5 13,7 12,8 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 018 7 886 7 790 8 890 9 202
Undervisningstimer totalt per elev 58 62 62 68 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no