Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haumyrheia skole
Haumyrveien 39
4637 KRISTIANSAND S
Org.nr 874598852
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 22,6 24,5 25,9 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,3 14,0 13,5 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 940,0 1 718,8 200,0 150,0 102,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,3 0,7 5,7 7,9 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,6 19,1 18,7 18,0 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 20,1 20,4 19,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 580 12 580 13 090 14 829 15 990
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 47 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no