Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauknes skole
Kveldsolgata 99
8618 MO I RANA
Org.nr 975287068
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 155
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no