Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauknes skole
Kveldsolgata 99
8618 MO I RANA
Org.nr 975287068
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 18,3 20,0 20,4 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,2 13,3 12,4 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,7 106,8 68,9 87,2 79,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 12,9 17,7 13,4 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 15,4 13,4 12,6 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,8 14,8 14,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 86,2 96,7 99,5 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 11 665 12 366 13 628 14 231 14 155
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 56 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no