Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauknes skole
Kveldsolgata 99
8618 MO I RANA
Org.nr 975287068
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 17,1 18,3 20,0 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 14,7 15,2 13,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,1 102,7 106,8 68,9 87,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 13,2 12,9 17,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 14,8 15,4 13,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,5 16,8 14,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 97,6 86,2 96,7 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 533 11 665 12 366 13 628 14 231
Undervisningstimer totalt per elev 58 50 49 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no