Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauketo skole
Øvre Prinsdals Vei 52
1263 OSLO
Org.nr 974590565
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 34,9 33,8 31,3 32,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,5 10,7 10,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 185,6 129,1 76,7 107,3 123,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 7,6 13,1 9,6 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,0 14,3 14,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 17,9 20,6 20,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 97,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 893 21 423 20 749 19 550 19 571
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 61 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no