Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauketo skole
Øvre Prinsdals Vei 52
1263 OSLO
Org.nr 974590565
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 34,0 34,9 33,8 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,0 10,5 10,7 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 198,1 185,6 129,1 76,7 107,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 5,5 7,6 13,1 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,6 14,0 14,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,8 17,9 20,6 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,2 97,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 323 20 893 21 423 20 749 19 550
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 63 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no