Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Haukerød skole Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 670,7 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 139 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,6 54,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 20,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,6 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,6 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 17,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 219 433 245 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no