Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Haukerød skole Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 617,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 134 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 53,1 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 21,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 18,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 366 397 190 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no