Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 20 366
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no