Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 948
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no