Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Haukerød skole Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 33,1 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 391 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no