Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 391
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no