Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 26,2 33,1 31,1 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 15,1 12,7 13,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,8 67,4 66,8 65,7 55,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 20,3 17,4 18,3 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,0 12,8 13,2 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 17,8 14,6 15,4 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 97,9 100,0 98,4 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 299 17 503 22 391 20 948 20 366
Undervisningstimer totalt per elev 47 49 58 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no