Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukerød skole
Raveien 220
3242 SANDEFJORD
Org.nr 974594285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,2 33,1 31,1 30,6 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 12,7 13,2 14,0 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 66,8 65,7 55,1 86,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 17,4 18,3 22,9 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 12,8 13,2 14,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 14,6 15,4 18,1 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 100,0 98,4 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 503 22 391 20 948 20 366 23 219
Undervisningstimer totalt per elev 49 58 56 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no