Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukeland skole
Stemmeveien 1
5009 BERGEN
Org.nr 974737930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 25,7 25,5 29,8 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 17,2 17,1 15,1 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,6 164,0 140,5 120,7 144,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 8,7 10,1 10,9 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 17,0 17,0 15,1 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,6 19,3 16,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 164 15 934 15 778 19 190 18 513
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 43 49 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no