Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukedalen skole
Hesthaugvegen 91
5119 ULSET
Org.nr 974738562
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 21,6 23,5 25,2 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 18,5 17,1 16,1 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,9 108,7 76,9 81,5 65,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 14,3 19,0 16,5 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 18,4 17,1 16,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 21,8 21,7 20,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 943 13 484 14 869 15 662 16 690
Undervisningstimer totalt per elev 46 40 43 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no