Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukedalen skole
Hesthaugvegen 91
5119 ULSET
Org.nr 974738562
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 23,5 25,2 25,4 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,5 17,1 16,1 15,3 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,7 76,9 81,5 65,5 95,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 19,0 16,5 20,7 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 17,1 16,1 15,3 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 21,7 20,6 17,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 484 14 869 15 662 16 690 18 605
Undervisningstimer totalt per elev 40 43 46 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no