Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukåsen skole
Dr. Dedichens Vei 20
0675 OSLO
Org.nr 974590670
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 22,5 33,2 32,1 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 3,2 3,5 3,0 3,2 3,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 30 34 34 34 34
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 100,6 150,8 102,1 105,5 105,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7 3,5 3,4 2,9 3,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,3 4,2 3,6 5,9 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 86,8 73,5 92,6 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 286 14 897 16 089 15 552 15 523
Undervisningstimer totalt per elev 225 213 233 225 235
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no