Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukås skole
Hauglivegen 1
6440 ELNESVÅGEN
Org.nr 975283496
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 21,5 23,1 21,5 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 12,5 11,6 12,2 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,7 60,0 51,4 45,2 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 19,2 21,0 25,1 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,6 11,8 12,5 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,0 14,4 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 95,4 91,6 96,5 82,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 547 14 624 15 906 14 742 14 449
Undervisningstimer totalt per elev 54 59 64 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no