Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haukås skole
Leikvangvegen 21
5111 BREISTEIN
Org.nr 974738066
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 21,0 18,5 18,0 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 14,2 14,9 14,5 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,3 81,1 100,0 89,7 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 16,1 13,6 14,6 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 14,3 15,0 14,6 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 15,8 16,5 15,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 708 14 324 12 498 12 041 11 979
Undervisningstimer totalt per elev 44 52 50 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no