Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugtun skole
Toreidveien 19
1925 BLAKER
Org.nr 975272737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 8,6 9,3 10,9 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,5 16,7 13,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,0 80,0 83,5 138,9 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 19,8 18,3 8,7 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 16,8 17,1 13,4 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,9 18,1 14,2 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 68,4 96,3 86,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 595 6 118 6 298 7 492 6 488
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 44 57 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no