Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauglia skole
Kjensliveien 2
1911 FLATEBY
Org.nr 975295036
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Enebakk kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 16,7 18,6 17,4 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,4 14,1 15,5 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,2 83,2 53,0 54,7 99,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 16,8 24,0 25,5 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,8 13,5 14,4 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,3 16,1 19,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,6 56,9 65,6 65,2 55,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 604 11 196 12 486 11 602 12 745
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 53 48 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no