Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugland skole
Hauglandsvegen 8
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287505
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 11,2 11,2 12,5 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 15,5 15,0 13,1 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,9 178,0 115,6 113,3 90,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 8,1 12,1 10,8 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 15,4 15,1 13,1 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 20,3 19,1 16,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 549 7 724 7 684 8 683 7 410
Undervisningstimer totalt per elev 57 48 49 57 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no