Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugland skole (utgått)
Hauglandsvegen 56
5265 YTRE ARNA
Org.nr 974738090
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,9 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 73,1 68,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 15,1 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,5 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 376 4 406 4 198
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no