Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugjordet ungdomsskole
Vevelstadveien 25
1405 LANGHUS
Org.nr 974593572
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Haugjordet ungdomsskole 55,2 47,0 46,5 45,9 39,6
Ski kommune 359,1 351,0 354,0 361,9 373,7
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Haugjordet ungdomsskole 10,0 12,3 12,6 12,8 15,3
Ski kommune 13,3 13,9 14,1 13,9 13,3
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Haugjordet ungdomsskole 4 3 3 3 3
Ski kommune 47 51 51 50 44
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Haugjordet ungdomsskole 142,1 169,0 171,0 192,1 197,8
Ski kommune 89,3 85,9 87,6 89,0 101,2
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Haugjordet ungdomsskole 6,4 6,6 6,7 6,0 7,0
Ski kommune 13,1 14,4 14,3 13,9 11,8
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Haugjordet ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ski kommune 15,8 16,0 15,8 15,3 14,6
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Haugjordet ungdomsskole 13,5 16,6 17,0 17,3 20,9
Ski kommune 12,7 14,0 15,1 15,7 15,2
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Haugjordet ungdomsskole 15,5 18,9 18,2 19,9 23,3
Ski kommune 18,6 19,4 19,5 20,1 18,4
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Haugjordet ungdomsskole 0,0
Ski kommune 17,5
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Haugjordet ungdomsskole 0,0
Ski kommune 19,0
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Haugjordet ungdomsskole 23,3
Ski kommune 19,0
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Haugjordet ungdomsskole 99,7 100,0 95,5 100,0 100,0
Ski kommune 95,8 92,0 91,5 94,6 95,0
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Haugjordet ungdomsskole 33 276 27 879 27 627 27 236 23 347
Ski kommune 223 544 221 646 223 642 228 697 238 137
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Haugjordet ungdomsskole 66 53 52 51 43
Ski kommune 53 51 51 51 53
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no