Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugjordet ungdomsskole
Vevelstadveien 25
1405 LANGHUS
Org.nr 974593572
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 47,0 46,5 45,9 39,6 46,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,6 12,8 15,3 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 169,0 171,0 192,1 197,8 164,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 6,7 6,0 7,0 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 17,0 17,3 20,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,2 19,9 23,3 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,3 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 27 879 27 627 27 236 23 347 28 435
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 51 43 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no