Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugjordet ungdomsskole
Vevelstadveien 25
1405 LANGHUS
Org.nr 974593572
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,2 47,0 46,5 45,9 39,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 12,3 12,6 12,8 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,1 169,0 171,0 192,1 197,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 6,6 6,7 6,0 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 16,6 17,0 17,3 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 18,9 18,2 19,9 23,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 100,0 95,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 33 276 27 879 27 627 27 236 23 347
Undervisningstimer totalt per elev 66 53 52 51 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no