Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugesund kommune
Kommunenr 1106
Alle grunnskoler med adresse i Haugesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 406,8 388,2 392,1 390,9 403,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,0 12,8 12,8 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 74 70 72 81 85
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,6 64,0 62,5 55,4 53,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 18,0 18,2 20,8 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,4 14,1 13,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 14,9 15,1 15,7 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,5 18,3 18,6 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 98,1 97,9 98,5 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 254 295 244 245 248 134 250 164 255 291
Undervisningstimer totalt per elev 57 55 55 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no