Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugesund kommune
Kommunenr 1106
Alle grunnskoler med adresse i Haugesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 388,2 392,1 390,9 403,8 416,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,8 12,8 12,6 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 70 72 81 85 76
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0 62,5 55,4 53,4 59,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 18,2 20,8 21,0 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,1 13,8 13,7 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 15,1 15,7 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,3 18,6 18,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 97,9 98,5 98,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 244 245 248 134 250 164 255 291 266 182
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 56 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no