Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugesund International School (privat)
Hålandvegen 175
4260 TORVASTAD
Org.nr 915261108
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Haugesund International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 6,4 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,6 6,3 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 65,0 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 9,4 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,5 9,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 5,0 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,1 8,2 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 691 4 440 5 756
Undervisningstimer totalt per elev 194 114 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no