Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugerud skole
Tvetenveien 183
0673 OSLO
Org.nr 974590557
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,3 37,2 35,0 35,7 39,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,8 13,8 14,2 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,9 158,1 162,3 172,5 164,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 7,1 7,6 7,4 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 18,9 19,2 19,1 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 22,8 24,8 25,0 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 100,0 96,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 128 21 528 20 499 21 103 22 369
Undervisningstimer totalt per elev 55 51 48 46 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no