Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauger skole
Hauger Skolevei 55
1351 RUD
Org.nr 974552345
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 28,3 27,4 26,5 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,7 13,5 13,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,8 103,2 113,4 183,6 202,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 9,8 9,8 6,0 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 16,9 17,9 17,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,3 20,2 19,6 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,0 86,2 92,1 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 873 14 864 14 866 14 503 14 846
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 49 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no