Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugenstua skole
Smiuvegen 257
0981 OSLO
Org.nr 974590549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 38,1 68,8 69,2 66,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,2 11,3 10,8 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 10 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 227,1 184,4 74,6 65,8 58,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,0 5,6 13,9 15,3 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 11,8 10,7 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 16,2 16,3 16,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 21,8 21,6 18,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 92,4 90,2 80,0 79,6
Lærertimer som gis til undervisning 23 832 21 085 44 260 45 543 43 273
Undervisningstimer totalt per elev 62 54 62 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no