Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugenstua skole
Smiuvegen 257
0981 OSLO
Org.nr 974590549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 68,8 69,2 66,1 68,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,3 10,8 10,5 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 10 11 11 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,4 74,6 65,8 58,4 53,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 13,9 15,3 16,6 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 11,8 10,7 11,1 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 16,3 16,1 14,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 21,6 18,9 17,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 90,2 80,0 79,6 80,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 085 44 260 45 543 43 273 43 917
Undervisningstimer totalt per elev 54 62 66 67 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no