Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugen skule
Skulehusbakken 26
6773 NORDFJORDEID
Org.nr 975276880
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,9 6,8 7,0 7,0 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,1 10,3 9,9 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 65,5 93,2 89,2 159,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 16,1 10,5 10,5 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,2 10,4 10,0 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 12,5 10,5 10,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 828 4 828 4 954 4 950 5 170
Undervisningstimer totalt per elev 73 67 72 75 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no