Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugen skule
6770 NORDFJORDEID
Org.nr 975276880
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,9 6,8 7,0 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,1 11,1 10,3 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,5 60,0 65,5 93,2 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 16,0 16,1 10,5 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,2 11,2 10,4 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 11,7 12,5 10,5 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 754 4 828 4 828 4 954 4 950
Undervisningstimer totalt per elev 66 73 67 72 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no