Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugen skole
Høybråtenveien 4
1055 OSLO
Org.nr 874590452
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,3 42,0 35,3 41,2 55,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 9,7 11,6 17,3 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 8 6 6 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,7 51,2 68,6 116,3 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 18,6 15,9 13,5 37,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 10,7 12,3 18,1 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 10,6 15,0 20,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 90,0 86,2 69,1 66,8
Lærertimer som gis til undervisning 30 679 30 406 24 637 27 866 37 946
Undervisningstimer totalt per elev 57 76 64 43 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no