Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugeåsen ungdomsskole
Råkollveien 16
1663 ROLVSØY
Org.nr 973871935
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,8 40,8 39,9 41,9 42,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,6 12,9 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,2 135,8 142,8 132,9 129,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 7,7 8,1 8,4 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 15,4 17,2 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,2 19,8 19,3 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 100,0 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 998 24 305 23 571 24 435 24 469
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 51 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no