Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haugeåsen ungdomsskole
Råkollveien 16
1663 ROLVSØY
Org.nr 973871935
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,4 38,8 40,8 39,9 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,7 11,6 12,9 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,9 130,2 135,8 142,8 132,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 8,1 7,7 8,1 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,6 15,4 17,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,7 18,2 19,8 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 98,0 100,0 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 21 646 22 998 24 305 23 571 24 435
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 57 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no